Założenie działalności polegającej na świadczeniu usług przekazu pieniężnego jest związane z koniecznością zabezpieczenia transakcji finansowych i co najmniej wpisu do urzędowego rejestru. Przedsiębiorca, który uruchomi okienko kasowe bez dopełnienia urzędowych formalności, popełnia dzisiaj przestępstwo.
Obowiązująca od 24 października 2011 r. ustawa o usługach płatniczych (dalej ustawa) pozwala na sprawowanie ścisłej kontroli nad podmiotami zajmującymi się pośredniczeniem w przekazywaniu wpłat gotówkowych. Do tej pory świadczenie usług płatniczych miało wolnej działalności gospodarczej. Najbardziej problematyczna była działalność okienek kasowych. Fakt, że założenia takiej działalności wystarczyło nawet kilkaset złotych i nie podlegała ona żadnym obostrzeniom prawnym powodowało, że za brak wpłaty przekazanych pieniędzy w terminie, np. za rachunek za energię elektryczną czy gaz, odpowiadał wyłącznie klient i mógł on zostać obciążony odsetkami naliczonymi za zwłokę. W razie upadłości przedsiębiorcy prowadzącego okienko mógł on zostać zobowiązany do ponownej zapłaty rachunków. Teraz działalność polegająca na świadczeniu usług płatniczych jest działalnością regulowaną. Została ona poddana bardzo restrykcyjnym uregulowaniom prawnym i nadzorowi instytucji państwowych.

Działalność tylko dla profesjonalistów