Bankomat nie wypłacił gotówki, a sklep nie zaakceptował karty płatniczej? W takich przypadkach bank nie może z góry wykluczyć swojej odpowiedzialności.
Tak uznał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który tym samym uwzględnił pozew prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko AIG Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu (obecnie Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu).
Sąd uznał za niedozwolone dwa postanowienia z regulaminu. Pierwsze z nich zwalniało bank z odpowiedzialności za odmowę akceptacji karty przez punkt handlowo-usługowy, nieprawidłowe przeprowadzenie transakcji przez punkt handlowo-usługowy lub odmowę wypłaty gotówki w bankomacie.
Sąd podkreślił, że taki zapis w regulaminie lub umowie jest niedopuszczalny, gdyż może się zdarzyć, iż odmowa zaakceptowania transakcji będzie wynikała z działań lub zaniechań banku jako wystawcy karty.
Taka sytuacja może wynikać np. z wady tkwiącej w karcie lub niemożności identyfikacji danych na niej zapisanych. I wówczas bank nie ma prawa zwalniać się z odpowiedzialności, a tymczasem zakwestionowane postanowienie taką możliwość mu przyznaje.
Ponadto sąd przypominał, że omawiana klauzula szerzej niż przewiduje to ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych określa zakres okoliczności, w których bank nie ponosi odpowiedzialności wobec konsumenta.
Drugie z zakwestionowanych postanowień stanowi, że bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieterminowego dostarczenia lub zaginięcia korespondencji, spowodowanych przyczynami niezależnymi od banku.
Sąd uznał to postanowienie za niedozwolone, gdyż uznał, że znajdzie ono zastosowanie do wszelkiej korespondencji wysyłanej przez bank, a jej skutkiem może być pozbawienie konsumenta możliwości założenia oświadczenia bankowi.

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 16 kwietnia 2012 r., sygn. akt XVII AmC 3512/10.