Osoba lub firma, która nie spłaca kredytu zaciągniętego w banku i jednocześnie ukrywa swój majątek, uniemożliwiając egzekucję długu, popełnia przestępstwo. Odpowiedzialność karna grozi także dłużnikowi, który faworyzuje wybranego wierzyciela
Nierzadko zdarza się, że w przeddzień bankructwa przedsiębiorcy zwlekają ze złożeniem do sądu wniosku o upadłość i całą aktywność kierują na ratowanie aktywów przed działaniami komornika lub krokami, jakie prawdopodobnie później będzie chciał podjąć syndyk. W pośpiechu dokonują różnych transakcji, które w żaden sposób nie są uzasadnione strategią finansową prowadzonej firmy. Takie postępowanie można określić jako zwyczajną nielojalnoś wobec wierzycieli, ale również potraktować jako czyn zabroniony. Podejmowanie decyzji szkodzących wierzycielom może w wielu sytuacjach zostać uznane za przestępstwo i to zagrożone kilkuletnią karą pozbawienia wolności.

Ukrywanie majątku