Gmina, zanim skieruje wniosek do starosty o pozbawienie uprawnień do prowadzenia pojazdów, będzie musiała stwierdzić, żedłużnik uchyla się od płacenia należności na rzecz dziecka. Od tej decyzji rodzic może się odwołać.

Czy starosta może odebrać prawo jazdy

Rodzic, wobec którego gmina prowadzi postępowanie w związku z wypłacaniem osobie uprawnionej świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, nie chcąc oddać długu, unikał z nią współpracy. W związku z tym otrzymał pismo od starosty informujące o odebraniu mu prawa jazdy. Dłużnik słyszał jednak o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał procedurę stosowaną przez gminy za niezgodną z konstytucją. Czy samorząd miał prawo podjąć takie działanie?

Czy będzie wniosek po odmowie wywiadu

Gmina wszczęła postępowanie wobec rodzica niepłacącego alimentów. Mimo przesłanych – na podany przez niego adres – wezwań dłużnik nie odbierał korespondencji i nie stawił się na wywiad alimentacyjny. Czy gmina może wystąpić o odebranie mu prawa jazdy?

Czy gmina wyda dodatkową decyzję

Niepłacący alimentów dłużnik odmówił złożenia oświadczenia majątkowego. Ośrodek pomocy społecznej chce więc wystąpić o odebranie mu prawa jazdy. Czy najpierw musi przeprowadzić dodatkowe postępowanie?

Czy dłużnik będzie mógł się odwołać

Rodzic otrzymał decyzję gminy o uznaniu go za uchylającego się od alimentacji, bo w ostatnich sześciu miesiącach płacił mniej niż 50 proc. alimentów. Dowiedział się też z niej, że skutkiem takiej decyzji samorządu będzie złożenie wniosku o odebranie mu prawa jazdy. Czy dłużnik może się od niej odwołać, zanim będzie wysłane pismo do starosty?

Czy prokurator będzie ścigał rodzica

Gmina otrzymała decyzję samorządowego kolegium odwoławczego podtrzymującą jej decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od alimentacji. W związku z tym skierowała wniosek do starosty o zatrzymanie rodzicowi prawa jazdy. Czy, tak jak dotychczas, złoży też drugie pismo do prokuratora?

Czy rodzic odzyska prawo jazdy

Niepłacący alimentów rodzic otrzymał decyzję starosty o zatrzymaniu mu prawa jazdy. Dokument ten jest mu jednak potrzebny do wykonywania zawodu, ponieważ jest kierowcą. Zgodził się więc na przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz złożenie oświadczenia majątkowego. Czy to wystarczy, aby gmina wystąpiła z wnioskiem do starosty, który umożliwi rodzicowi odzyskanie tego dokumentu?

Czy starosta zwróci wniosek

Do starosty wpłynęło w tym miesiącu 25 pism z gmin, w których te wystąpiły o zatrzymanie prawa jazdy rodzicom niepłacącym alimentów. Postępowanie w niektórych z tych spraw zakończy się jednak wydaniem decyzji dopiero po 1 stycznia 2012 r., kiedy zaczną obowiązywać zmiany w ustawie. Czy starosta powinien odesłać wnioski do gmin?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy rodzicowi niepłacącemu alimentów grozi utrata prawa jazdy.