Gdy zaległości w zapłacie czynszu przekraczają trzy okresy płatności, właściciel ma prawo wypowiedzieć umowę najmu. Dlatego lokator powinien starać się o jego obniżenie lub o dodatek mieszkaniowy.

Czy najemca może odmówić przyjęcia podwyżki czynszu

Właściciel budynku coraz częściej podwyższa czynsz. Tłumaczy to tym, że wszystko drożeje i dlatego on zaczął ponosić znacznie większe wydatki na utrzymanie domu. Czy mogę odmówić przyjęcia podwyżki?

Czy każdy uboższy lokator nabędzie prawo do dodatku

Wynajmuję mieszkanie w prywatnej kamienicy. Jak niski dochód na osobę powinna mieć moja rodzina, aby przyznano nam dodatek mieszkaniowy? Uzyskanie dodatku umożliwi mi regulowanie czynszu w pełnej wysokości i uniknę rozwiązania umowy najmu z powodu zaległości w płatnościach. Czy każdy uboższy najemca może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

Czy pomoc dla ucznia ma wpływ na wysokość dochodu

Najemca chce wystąpić do gminy o obniżenie czynszu. Zanim jednak złoży wniosek w tej sprawie, chce sam wyliczyć dochód swojej rodziny, aby ustalić, czy może liczyć na pozytywną decyzję. Chce uniknąć zarzutu, że w deklaracji podał nieprawdziwe dane. Czy pieniądze, które dziecko otrzymuje ze szkoły z tytułu pomocy materialnej, mają wpływ na wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym?

Czy w razie zubożenia rodziny przysługuje obniżka

Czytelniczka od dawna zajmuje mieszkanie kwaterunkowe. Przeszła na emeryturę i jej sytuacja materialna znacznie się pogorszyła. Czy z tego powodu może ubiegać się o obniżenie czynszu?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zapłacić mniejszy czynsz i nie stracić prawa do mieszkania.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.