Czy opłata od e-pozwu jest niższa

Zamierzam skierować pozew o zapłatę do e-sądu. Czy takie postępowanie jest tańsze od tradycyjnego?

Tak

Opłata sądowa od pozwu w e-postępowaniu wynosi 1,25 proc. wartości przedmiotu sporu, czyli dochodzonego w pozwie roszczenia pieniężnego. Innymi słowy – jest to 1/4 opłaty sądowej naliczana od 5 proc. wartości przedmiotu sporu, przy czym nie może być ona mniejsza niż 30 złotych. Jeśli więc żądamy zapłaty 20 tys. złotych, opłata wynosi 250 złotych. Samo uiszczenie opłaty sądowej musi nastąpić przelewem internetowym z rachunku konkretnej osoby. Przy tym dla systemu nie ma znaczenia, z jakiego konta zostanie dokonana opłata. Może być to konto zarówno powoda, jak i jego pełnomocnika. Jeżeli płatność zostanie dokonana, system czeka na informację potwierdzającą saldo. Jeżeli potwierdzenie jest pozytywne, sprawa zostaje złożona w sądzie (data wpływu do sądu) i rozpisana w repertorium. Niezależnie od tego warto pamiętać, że koszty manipulacyjne związane z wnoszeniem opłaty sądowej od e-pozwu ponosi osoba go składająca (powód lub pełnomocnik).

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 594 z późn. zm.).

Czy najpierw trzeba wezwać do zapłaty

Od dwóch miesięcy sąsiad spóźnia się z oddaniem pożyczki, czy przed skierowaniem sprawy do sądu powinienem wezwać go do zapłaty?

Czy ugoda ogranicza żądanie zapłaty

Czytelnik wytoczył sąsiadowi proces o zapłatę pożyczki. W toku postępowania sądowego strony zawarły ugodę, a sąd umorzył postępowanie. W ugodzie czytelnik zrezygnował z odsetek. Sąsiad nie wywiązał się z umowy, a czytelnik wytoczył pozew o zaległe odsetki. Czy w takiej sytuacji sąd może odrzucić pozew?

Czy małżonek właściciela może reprezentować firmę

Od niedawna prowadzę własną działalności gospodarczą. Kontrahent, na rzecz którego wykonywałem swoje usługi, nie uregulował wszystkich należności. W celu ich wyegzekwowania zmuszony jestem skierować sprawę do sądu. Czy w takiej sprawie moim pełnomocnikiem może być żona?

Czy urzędowe formularze są niezbędne

Pomagałem znajomemu w pracach wykończeniowych. Za wykonaną usługę nie otrzymałem umówionego wynagrodzenia w wysokości pięciu tysięcy złotych. Czy pozew do sądu w tej sprawie muszę złożyć na urzędowym formularzu?

Czy fakturę trzeba dołączyć do pozwu

Mój kontrahent nie płaci za dostarczony towar od dwóch miesięcy. Czy dysponując podpisanymi i uznanymi przez niego fakturami, szybciej odzyskam należne mi pieniądze?

Czy sąd musi zwolnić stronę z opłat

Czytelniczka nie może odzyskać pieniędzy, które przekazała na poczet zaliczki przed rozpoczęciem remontu mieszkania. Chce wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę. Czy może być pewna, że sąd zwolni ją od kosztów sądowych?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak walczyć o zapłatę w sądzie
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.