Wynika to z projektu rozporządzenia o przedstawianiu w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych i związków zawodowych w węzłowych sprawach publicznych, który przygotowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Minimalny czas antenowy, zarezerwowany dla audycji politycznych, ma być zmniejszony latem ze 180 minut do minimum 30 minut w miesiącu. Chodzi tutaj tylko o czerwiec, lipiec i sierpień. Jak argumentują twórcy projektu, na zmiany nalegały same media. Ich zdaniem emitowanie audycji w wymiarze trzech godzin miesięcznie w okresie wakacyjnym, kiedy m.in. parlament działa na wolniejszych obrotach, jest utrudnione.

Projekt dotyczy także zmniejszenia czasu przeznaczonego dla audycji, które zawierają stanowiska związków zawodowych i związków pracodawców. Również one miałyby być nadawane w wymiarze minimum 30 minut miesięcznie przez cały rok. Audycje radiowe według projektu emitowane byłyby latem w wymiarze co najmniej 30 minut miesięcznie, a w pozostałych miesiącach minimum godzinę, podczas gdy dziś jest to 45 minut tygodniowo (ok. 180 minut miesięcznie) zarówno dla radia, jak i telewizji.

Programy telewizyjne, w których będą prezentowane stanowiska partii i związków zawodowych, mają być emitowane w godzinach 8 – 23, a radiowe w godz. 6 – 22. Dziś porą ich nadawania jest popołudnie i wieczór. Według KRRiT dzięki zmianom audycje trafią do znacznie większej grupy odbiorców.

Etap legislacyjny: Projekt