To jedna ze zmian, jakie wprowadza nowelizacja rozporządzenia o przedstawianiu w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych i związków zawodowych w węzłowych sprawach publicznych, którą przygotowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

W publicznych stacjach radiowych audycje o tematyce politycznej zamilkną dopiero po godzinie 22, a nie po 19, tak jak jest to obecnie. W takim samym przedziale czasowym (godz. 6 – 22) będą emitowane audycje, w których głos zabierają związkowcy.

Zgodnie z nowelizacją media publiczne będą mogły mniej czasu poświęcać na tematykę polityczną w okresie wakacyjnym. Zamiast 180 minut w skali miesiąca czas takich audycji będzie zmniejszony do minimum 30 minut.

Juliusz Braun, prezes TVP, przyznaje, że zmiana dla Telewizji Polskiej nie ma zbyt dużego znaczenia. Wskazuje, że programów, w których głos zabierają politycy, przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców, jest i tak więcej niż wynoszą minima wskazane w rozporządzeniu.

Zmniejszeniu ulegnie także czas przeznaczony na audycje, które zawierają stanowiska związków zawodowych i związków pracodawców. Będą one nadawane w wymiarze minimum 30, a nie 60 minut miesięcznie, ale przez cały rok, a nie tylko w wakacje.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 21 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych (...) (Dz.U. poz. 242).