Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zajęła oficjalne stanowisko w sprawie wpisywania abonentów – dłużników do Krajowego Rejestru Długów BIG SA na wniosek Poczty Polskiej.
Według KRRiT poczta ma do tego prawo, wynikające z art. 14 ust 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. nr 81, poz. 530, z późn. zm.). Przepis ten pozwala wierzycielowi przekazywać informacje gospodarcze o dłużniku. Według KRRiT poczcie przysługuje wierzytelność w związku ze stosunkiem prawnym, powstającym w chwili zarejestrowania przez telewidza lub firmę odbiorników RTV na poczcie.
KRRiT dodaje, że jest to zgodne z konstytucją. Rada powołuje się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z marca 2010 roku. Zgodnie z nim egzekucja zaległego abonamentu jest całkowicie zgodna z prawem.
Do zajęcia oficjalnego stanowiska w tej sprawie KRRiT sprowokowały media. Wielokrotnie opisywały one, że rada zawarła w lipcu tego roku umowę z Pocztą Polską. Na mocy tej umowy poczta wysłała do 150 wybranych abonentów zalegających z płatnościami upomnienie z ostrzeżeniem o zamiarze zgłoszenia dłużnika do Krajowego Rejestru Długów BIG SA. Tymczasem według ekspertów cytowanych przez media ustawa o radiofonii i telewizji nie dopuszcza tej możliwości w przypadku wierzytelności publicznoprawnych, jaką jest abonament.