Na egzaminie dla kierujących motocyklem pojawią się nowe zadania. Jednym z nich będzie ominięcie przeszkody przy prędkości 50 km/godz.
Wkrótce zmienią się zasady szkolenia i egzaminowania kierowców. Osoby ubiegające się o poszczególne kategorie na motocykle (AM, A1, A2 i A) dostaną dwa dodatkowe zadania. Jedno z nich to ominięcie przeszkody przy prędkości nie niższej niż 50 km/godz. Drugie – slalom między słupkami przy prędkości nie niższej niż 30 km/godz. Takie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Propozycje tych zmian powstały w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Resort przygotował także projekty rozporządzeń w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców oraz dokumentów uprawniających do jazdy. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 11 lutego 2012 roku.

Brawurowa jazda motocyklem