Indywidualny przedsiębiorca, który chce przekształcić działalność w spółkę, przez pewien czas może funkcjonować bez numerów NIP i REGON.
Od początku lipca obowiązuje co prawda nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która miała uprościć przekształcanie indywidualnej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową tak, by zachować ciągłość funkcjonowania firmy. W praktyce okazuje się to jednak trudne.
Przekształcenie następuje w momencie wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tej chwili firma nie może już działać jako indywidualny przedsiębiorca. Ale może mieć problem także z działaniem jako spółka.
– Na spółkę przekształconą nie przechodzą numery REGON i NIP przedsiębiorcy przekształcanego, tak jak to jest w przypadku przekształcenia spółki handlowej w inną spółkę handlową – zauważa dr Radosław Kwaśnicki z kancelarii Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy.
– Dlatego sytuacja przekształconej spółki jest rzeczywiście trudna. Teoretycznie powinna kontynuować działalność. Do momentu nadania jej numerów REGON i NIP będzie mieć jednak problemy np. z założeniem konta bankowego czy wystawieniem faktury – dodaje. Problem paradoksalnie bierze się z „jednego okienka”, które w założeniu miało upraszczać procedury. Wraz z dokumentami niezbędnymi do rejestracji spółki przedsiębiorca składa wnioski o nadanie NIP i REGON, a także zgłoszenie do ZUS.
– Praktyka wskazuje, że w niektórych sytuacjach rozwiązanie to się nie sprawdza. Jego wadą jest przewlekłość spowodowana przekazywaniem dokumentów pomiędzy sądem rejestrowym a urzędami: skarbowym, statystycznym i ZUS – tłumaczy Małgorzata Badowska, radca prawny w kancelarii GESSEL.
– To powoduje, że od chwili złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców do momentu uzyskania numerów NIP i REGON oraz zgłoszenia płatnika składek do ZUS może upłynąć naprawdę sporo czasu – dodaje.
Pojawia się więc pytanie, czy nie lepiej, by przedsiębiorca rejestrujący spółkę sam udał się po kolei do urzędu skarbowego i statystycznego, tak jak było to dawniej.
– W świetle art. 19b ustawy o KRS nie ma możliwości ominięcia jednego okienka – mówi Radosław Kwaśnicki. Przedsiębiorca może jednak sięgnąć po stary sposób: powołanie nowej spółki i wniesienie do niej przedsiębiorstwa aportem.
– Można skorzystać z instytucji spółki kapitałowej w organizacji. Spółka taka może uzyskać samodzielnie, w znacznie szybszym czasie, numer REGON i NIP, a także założyć konto bankowe. Później pozostaje jedynie złożyć wniosek do KRS – podpowiada Badowska.
W ten sposób nie da się jednak skorzystać z dobrodziejstw, jakie dają nowe przepisy o przekształcaniu, czyli automatycznej sukcesji praw i obowiązków. Może się więc zdarzyć, że kontrakt zawarty wcześniej przez indywidualnego przedsiębiorcę nie będzie obowiązywał wobec spółki, a konieczność ewentualnych renegocjacji umów odstrasza przedsiębiorców.

W świetle ustawy o KRS nie ma możliwości ominięcia jednego okienka