Gdy zalegający z płatnościami nie reaguje na wezwania, a do uregulowania należności nie zmusi go nawet prawomocny wyrok sądu, wierzyciel powinien powierzyć odzyskanie pieniędzy komornikowi.
Mając wyrok zasądzający roszczenie z klauzulą wykonalności, wierzyciel ma prawo wybrać komornika i wskazać mu we wniosku o egzekucję, z jakiego majątku dłużnika ma ją prowadzić. Może też zlecić komornikowi poszukiwanie tego majątku, a ten ma prawo wezwać dłużnika, aby złożył wyjaśnienia na temat posiadanego majątku, z którego przeprowadzi egzekucję. Zadłużeń z ruchomości nie musi ściągać komornik sądu, w którego okręgu one się znajdują. Natomiast egzekucję z nieruchomości powinien prowadzić komornik działający przy sądzie, w którego okręgu jest ona położona.

Nieruchomości