Czytelniczka postanowiła ustanowić hipotekę na połowie przysługującego jej udziału, wynoszącego 1, we własności nieruchomości położonej pod Krakowem jako zabezpieczenie kredytu na zakup kolejnej nieruchomości. Czy może dokonać takiej czynności?
Hipoteką można obciążać zarówno całą należącą do właściciela nieruchomość, jak i cały należący do współwłaściciela udział w nieruchomości.
Niedopuszczalne jest jednak obciążanie przez właściciela całej nieruchomości jedynie jej części albo obciążenie przez współwłaściciela nieruchomości jedynie części należącego do niego udziału.
Dlatego czytelniczka, jako współwłaściciel udziału wynoszącego 1 we własności nieruchomości, może ustanowić hipotekę na całym udziale wynoszącym 1, a nie na jego połowie, tzn. na 1 własności.
Zasada ta dotyczy również udziału w użytkowaniu wieczystym oraz udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, (t.j. Dz.U. 2001 r., nr 124, poz. 1361 ze zm.).

Oprac. Ilona Sądel-Bendkowska