Z przetargów organizowanych w celu sprzedaży państwowych gruntów rolnych będą wyłączani rolnicy, którzy nie mają udokumentowanego stażu pracy w gospodarstwie albo mieszkają w danej gminie krócej niż 5 lat.
Takie rozwiązania przewiduje obowiązująca od 3 grudnia br. nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
– Celem zmian jest przyspieszenie prywatyzacji gruntów z korzyścią dla gospodarstw rodzinnych. Dlatego w pierwszej kolejności wyłączone z dużych obszarowo dzierżaw użytki rolne Agencja Nieruchomości Rolnych zaoferuje rolnikom indywidualnym na przetargach ograniczonych – tłumaczy Grażyna Kapelko, rzecznik prasowy ANR. Nowe prawo pozwala odebrać dziesiątki tysięcy hektarów oddanych w dzierżawę. Mają one powiększyć areał gospodarstw rodzinnych. Aby pozyskane nieruchomości trafiły we właściwe ręce, nowelizacja pozwala na odsunięcie od przetargów osób, które są rolnikami jedynie formalnie. Zdarzało się, że taki status dawał możliwość preferencyjnego nabywania gruntów w celu późniejszej odsprzedaży albo pobierania dopłat.
ARN może zastrzec, by w przetargu uczestniczyli tylko rolnicy indywidualni. Nowa definicja rolnika indywidualnego przewiduje, że do uzyskania tego miana nie wystarczy osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego, posiadanie kwalifikacji i zameldowanie w danej gminie. Rolnik musi mieć też udokumentowane co najmniej 5-letnie zameldowanie na terenie danej gminy i osobiste prowadzenie przez ten okres gospodarstwa. Wyłączenie z przetargów osób niespełniających takich kryteriów ma pozwolić na uszczelnienie systemu sprzedaży gruntów rolnych i sprawić, że nie będą ich nabywali spekulanci.
Podstawa prawna
Ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 233, poz. 1382).
Etap legislacyjny: Weszła w życie 3 grudnia 2011 r.