Gdy dłużnik nie ureguluje należności w terminie, to jeszcze przed wniesieniem pozwu o zapłatę do sądu wierzyciel powinien przynajmniej przez pewien czas prowadzić samodzielną windykację, np. poprzez wysłanie monitu.
Wierzyciel powinien samodzielnie przypominać dłużnikowi o zaległych należnościach, wzywać go do zapłaty z zakreśleniem terminu ostatecznego uregulowania niezapłaconej kwoty, a także informować go o zamiarze wpisania na listę dłużników w Biurze Informacji Gospodarczej. Warto też negocjować z dłużnikiem możliwość spłaty przynajmniej części zadłużenia. Często dysponuje on gotówką, ale w kwocie, która nie wystarcza na pokrycie całego zobowiązania.
Prowadząc z dłużnikiem negocjacje, przedsiębiorca może np. obiecać mu rezygnację z odsetek, rozłożyć płatność na raty albo zaproponować dłuższy okres ich spłacania. W ten sposób zachęci go do uregulowania przynajmniej części zaległego długu. Wierzyciel odzyska wówczas szybciej przynajmniej część wierzytelności, bez potrzeby ponoszenia kosztów sądowych i wydatków na adwokata lub radcę prawnego.