Z jesienno-zimowej ochrony przed eksmisją na bruk nie skorzystają damscy bokserzy, uporczywie wykraczający przeciwko porządkowi domowemu i bezprawnie zajmujący mieszkanie.
W okresie od 1 listopada do 31 marca komornicy nie mogą wykonywać eksmisji, o ile gmina lub wierzyciel nie wskazali lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie osoby eksmitowanej. Do tej pory spod tego zakazu byli wyłączeni tylko eksmitowani z powodu znęcania się nad rodziną. Jednak od dzisiaj zakaz eksmisji w okresie ochronnym nie obejmuje również osób, które rażąco i uporczywie wykraczały przeciwko porządkowi domowemu lub bezprawnie zajęły mieszkanie. Nie mają one nawet prawa do lokalu tymczasowego, wynajmowanego przez gminę na sześć miesięcy tym, którym sąd w wyroku eksmisyjnym nie przyznał uprawnień do lokalu socjalnego. Gdy sami nie zatroszczą się o nowe miejsce zamieszkania, komornik usunie ich do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe.
Te nowe zasady wykonywania eksmisji wprowadza obowiązująca od dziś ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2011 r. nr 224, poz. 1342).
– Rozwiązania te są słuszne i potrzebne, a w dodatku zmieniają przepisy stosownie do zaleceń orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 4 listopada 2010 r., zgodnie z którymi moc stracił przepis przewidujący możliwość eksmisji, gdy gmina nie wskazała tymczasowego pomieszczenia, lub dłużnik sam go nie znalazł – podkreśla radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.
Etap legislacyjny: Dziś wchodzi w życie.