Przekazywanie danych między rejestrami, w których gromadzone są informacje o obywatelstwach, wydanych paszportach i dowodach osobistych, a rejestrem PESEL musi się odbywać w sposób zapewniający maksymalną ochronę danych osobowych. To główne założenie rozporządzenia w sprawie trybu i terminów przekazywania danych między rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi. Jego autorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zgodnie z projektem przesyłanie informacji będzie się odbywać poprzez system teleinformatyczny. Taki system tworzą komputery połączone w sieć. Resort chce, aby aktualizacja danych w nich zawartych odbywała się w czasie rzeczywistym: w chwili gdy np. minister spraw wewnętrznych i administracji zapisze w rejestrze dowodów osobistych serię i numer dowodu oraz datę jego unieważnienia, w rejestrze PESEL aktualizowany zostanie termin ważności dokumentu. Rejestry będą także przekazywały zwrotnie potwierdzenie przyjęcia określonych danych lub informacji.
Zdaniem MSWiA zmiana ta zapewni wyższe bezpieczeństwo przesyłania danych i zmniejszy ryzyko ich wyciekania. Tymczasem eksperci uważają, że stopień ochrony danych zależy przede wszystkim od tego, w jaki sposób zostaną zabezpieczone systemy teleinformatyczne i jak szyfrowane będą informacje.
– Jeśli systemy będą dobrze zabezpieczone, nie ma znaczenia, czy dane będą przesyłane w czasie rzeczywistym, czy np. raz dziennie o określonej godzinie – mówi Zbigniew Engiel z laboratorium informatyki śledczej Media Recovery.
Zgodnie z propozycjami rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2012 roku.
Etap legislacyjny: Projekt został udostępniony na stronie MSWiA