Kilka lat temu prawie wszyscy prawnicy zgodnym chórem twierdzili, że rola, jaką odgrywają w sądach ławnicy, którzy nie odróżniają kodeksu cywilnego od karnego, jest za duża. System zreformowano, teraz się okazuje, że wprowadzając zmiany, ustawodawca nie do końca potrafił zachować zdrowy rozsądek.
Przeprowadzona przed czterema laty gruntowna reforma instytucji ławników doprowadziła do ograniczenia ich udziału w orzekaniu. Nieomal zniknęli oni z sądów rejonowych, a na wokandzie wywieszonej na drzwiach sal rozpraw ich nazwiska pojawiają się tylko w sprawach z zakresu prawa pracy i w niektórych rodzinnych.
W efekcie pojawiają się już głosy, nawet zwolenników ograniczania roli ławników, że zmiany być może poszły o jeden most za daleko.