O nowym egzaminie teoretycznym na prawo jazdy wiadomo coraz więcej. Potrwa on 25 minut. Na odpowiedź na każde pytanie będzie 10 sekund, a raz udzielona i zatwierdzona odpowiedź będzie wiążąca.

Osoba przystępująca do testu będzie musiała odpowiedzieć na 32 pytania (20 podstawowych i 12 specjalistycznych przygotowanych dla danej kategorii prawa jazdy). Wśród pytań podstawowych znajdzie się około 12 filmów lub animacji. Na tym etapie egzaminu kursant odpowiada tak lub nie na postawione pytania.

ikona lupy />
Nowe testy na prawo jazdy / Media

Dopiero w części specjalistycznej poprzeczka podnoszona jest nieco wyżej. Tam do dyspozycji są trzy odpowiedzi, z czego tylko jedna jest poprawna. Warto podkreślić, że do czynienia będziemy mieli ze znaczną nowością, czyli tzw. wagą pytań. W zależności od tego, jak ważne dla bezpieczeństwa jest dane zadanie testowe, taką wagę punktową będzie ono posiadać. Minimalna wartość prawidłowej odpowiedzi to jeden punkt, a maksymalna - trzy. By zaliczyć test, należy uzyskać co najmniej 80% maksymalnej liczby punktów.

Testy można rozwiązywać na stronie http://kodeksdrogowy2011.pl/Testy2012/quiz.html.

1. Czas trwania 25 minut.
2. Cały test posiada pytania tylko jednokrotnego wyboru.
3. Pytaniom zostały przydzielone wagi tzn. punktacja w zależności od znaczenia pytania.
4. Czas odpowiedzi na pytanie z sekwencją filmową jest ograniczony do 10 sekund, czas biegnie od momentu uruchomienia sekwencji.
5. Raz udzielona i zatwierdzona odpowiedź jest wiążąca, tzn. nie ma możliwości powrotu do pytań i poprawienia odpowiedzi.
6. Do nawigacji oraz udzielania pytań będzie wykorzystywana klawiatura egzaminacyjna.