Osoba przystępująca do testu będzie musiała odpowiedzieć na 32 pytania (20 podstawowych i 12 specjalistycznych przygotowanych dla danej kategorii prawa jazdy). Wśród pytań podstawowych znajdzie się około 12 filmów lub animacji. Na tym etapie egzaminu kursant odpowiada tak lub nie na postawione pytania.

Dopiero w części specjalistycznej poprzeczka podnoszona jest nieco wyżej. Tam do dyspozycji są trzy odpowiedzi, z czego tylko jedna jest poprawna. Warto podkreślić, że do czynienia będziemy mieli ze znaczną nowością, czyli tzw. wagą pytań. W zależności od tego, jak ważne dla bezpieczeństwa jest dane zadanie testowe, taką wagę punktową będzie ono posiadać. Minimalna wartość prawidłowej odpowiedzi to jeden punkt, a maksymalna - trzy. By zaliczyć test, należy uzyskać co najmniej 80% maksymalnej liczby punktów.

Nowe testy na prawo jazdy

Nowe testy na prawo jazdy

źródło: Materiały Prasowe

Testy można rozwiązywać na stronie http://kodeksdrogowy2011.pl/Testy2012/quiz.html.

1. Czas trwania 25 minut.
2. Cały test posiada pytania tylko jednokrotnego wyboru.
3. Pytaniom zostały przydzielone wagi tzn. punktacja w zależności od znaczenia pytania.
4. Czas odpowiedzi na pytanie z sekwencją filmową jest ograniczony do 10 sekund, czas biegnie od momentu uruchomienia sekwencji.
5. Raz udzielona i zatwierdzona odpowiedź jest wiążąca, tzn. nie ma możliwości powrotu do pytań i poprawienia odpowiedzi.
6. Do nawigacji oraz udzielania pytań będzie wykorzystywana klawiatura egzaminacyjna.