W parlamencie poprzedniej kadencji powstał projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych autorstwa komisji Przyjazne Państwo. Posłowie nie zdążyli go uchwalić, ale najpewniej wrócą do niego w tej kadencji. Ze szkodą dla sprawy.

Kryterium płacy minimalnej

Proponowana nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk 4451), chociaż bardzo krótka, zawiera jednocześnie zapisy nieskuteczne, szkodliwe, zbędne i niemożliwe do wprowadzenia. W efekcie nie zmieni praktyki stosowania wyłącznie kryterium ceny w przetargach publicznych i nie ułatwi – tym bardziej – walki z praktyką stosowania rażąco niskich cen przez wykonawców.