Od 12 miesięcy systematycznie rosną zaległości płatnicze, które obecnie opiewają na kwotę ponad 32,5 mld zł – wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez BIG InfoMonitor. Niestety zmiana przepisów, która miała przyspieszyć egzekucje sądowe, nie załatwi wszystkich problemów komorników.
Nowe rozwiązania wprowadzone w ostatniej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego mają zwiększyć szybkość i skuteczność egzekucji sądowej. Krokiem w dobrym kierunku jest rozwiązanie, dzięki któremu prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności stanowić będzie tytuł wykonawczy do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń. Nowelizacja nie tylko rozszerza skutki zajęcia obiektu, ale także umożliwia nowemu nabywcy wypowiedzenie umów najmu zawartych na czas określony.
Niestety parlamentarzyści nie pamiętali o wszystkich bolączkach komorników. Zwracają oni uwagę, że nie zostały zmienione przepisy o pełnomocnictwie w przypadku składania wniosków o wszczęcie egzekucji drogą elektroniczną.
Wątpliwości budzi też przyjęty w nowelizacji sposób rozstrzygania w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej. Nowe przepisy przewidują bowiem w takiej sytuacji dalsze prowadzenie egzekucji z rzeczy lub prawa majątkowego. To niestety będzie generować kolejne zbiegi i konieczność ponownego rozstrzygania w tym zakresie. Efekt? Wydłużenie prowadzonych postępowań i dodatkowe obciążenie sądów chociażby z wydawaniem dalszych tytułów wykonawczych. Przewlekaniu czynności sprzyjają także inne przepisy. Chociażby wprowadzona zmiana w egzekucji z wynagrodzenia za pracę.
Zmiana przepisów, które wejdą w życie prawdopodobnie na początku drugiego kwartału przyszłego roku, nie uwzględniła propozycji zgłaszanych przez samorząd zawodowy komorników sądowych dotyczącej skrócenia okresu potrzebnego do umorzenia postępowania z mocy samego prawa oraz rezygnacji z konieczności wysłuchania stron przed umorzeniem postępowania, co pozwoliłoby skrócić procedury w sądzie i odciążyłoby pracę sędziów.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Nadal będą problemy z interpretacją przepisów.