Od 12 miesięcy systematycznie rosną zaległości płatnicze, które obecnie opiewają na kwotę ponad 32,5 mld zł – wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez BIG InfoMonitor. Niestety zmiana przepisów, która miała przyspieszyć egzekucje sądowe, nie załatwi wszystkich problemów komorników.
Nowe rozwiązania wprowadzone w ostatniej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego mają zwiększyć szybkość i skuteczność egzekucji sądowej. Krokiem w dobrym kierunku jest rozwiązanie, dzięki któremu prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności stanowić będzie tytuł wykonawczy do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń. Nowelizacja nie tylko rozszerza skutki zajęcia obiektu, ale także umożliwia nowemu nabywcy wypowiedzenie umów najmu zawartych na czas określony.
Niestety parlamentarzyści nie pamiętali o wszystkich bolączkach komorników. Zwracają oni uwagę, że nie zostały zmienione przepisy o pełnomocnictwie w przypadku składania wniosków o wszczęcie egzekucji drogą elektroniczną.