Aby odzyskać zaległe należności, przedsiębiorca składa pozew do sądu lub korzysta z usług windykacyjnych. Drugie wyjście może być tańsze.
Postępowanie przed sądem bywa kosztowne, szczególnie przy wielokrotnym wytaczaniu spraw o drobne należności. Symulacji kosztów przedsiębiorca powinien też dokonać przed zleceniem firmie windykacyjnej egzekwowania płatności. Tym bardziej, że trudniej jest znaleźć taką, która podejmie się odzyskania drobnych wierzytelności niż wysokich. W tym pierwszym wypadku windykatorzy żądają też wyższych prowizji: nawet 40 proc. dochodzonej kwoty, albo uiszczenia opłaty wstępnej za windykację.
Korzystniejsza może być sprzedaż drobnych długów, układy z dłużnikami albo powierzenie własnemu pracownikowi nakłaniania kontrahentów do polubownej spłaty zadłużenia.