Zatory w egzekwowaniu zasądzonych roszczeń najszybciej zlikwiduje informatyzacja kancelarii komorniczych i elektroniczna obsługa postępowań egzekucyjnych.
Zasądzona kwota przez e-sąd zostanie wyegzekwowana przez komornika wówczas, gdy powód przedstawi elektroniczny tytuł wykonawczy. Czy można domagać się wydania w tych sprawach klauzuli wykonalności na papierze?
Niestety takiej możliwości nie ma. Egzekucja komornicza związana z elektronicznym postępowaniem upominawczym musi być prowadzona w tym samym trybie.