Do wypłaty odszkodowania za skutki wypadku zobowiązany jest właściwy zakład ubezpieczeń. Na przekazanie środków ubezpieczyciel ma, co do zasady, trzydzieści dni od chwili zgłoszenia roszczenia.
Duży ruch pojazdów na naszych drogach oraz zmieniające się warunki atmosferyczne powodują, że dochodzi do coraz większej liczby kolizji bądź wypadków drogowych. Każdy pokrzywdzony może domagać się wypłaty stosownego odszkodowania.
Zgodnie z przepisami roszczeń należnych z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy w pierwszej kolejności może dochodzić poszkodowany wypadkiem drogowym. Uprawnienie do tego są również osoby najbliższe dla poszkodowanego. Ta druga możliwość jest jednak dopuszczalna, gdy poszkodowany zdarzeniem drogowym nie żyje. Zgodnie z art. 466 kodeksu cywilnego jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uzyskać odszkodowanie od sprawcy wypadku drogowego
W pełnej wersji artykułu:
- Jak określić szkody w aucie
- Za co można się domagać odszkodowania
- Jak wygląda procedura odszkodowawcza
- Jakie są obowiązki ubezpieczyciela
- Jak likwidować szkody powstałe za granicą