Od niedzieli 23 października spadkodawca w testamencie w formie aktu notarialnego może ustanowić zapis windykacyjny i wskazać osobę, która po jego śmierci otrzyma firmę.
Spadkodawca będzie mógł wreszcie bez żadnych ograniczeń rozporządzać majątkiem, który pozostawi spadkobiercom. Ma prawo wskazać, jakie rzeczy przeznaczył dla konkretnych osób. Umożliwi mu to instytucja zapisu windykacyjnego, którą wprowadziła ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 85, poz. 458).

Co to jest zapis windykacyjny