Forma towaru może być wspólnotowym znakiem towarowym. Nie podlegają jednak rejestracji osobliwe kształty, których wyłączną rolą jest zwiększenie wartości rzeczy.

Rozporządzenia Rady WE nr 40/94 i nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego mówią, że rejestracji odmawia się jedynie z wyraźnie określonych przepisami przyczyn.

Europejskie kryteria

Nie rejestruje się zatem znaków pozbawionych charakteru odróżniającego ani oznaczeń, które są kształtem mającym jedynie zwiększyć wartość towaru. Więc – kształt kształtowi na rynku nie równy.

Duńska spółka Bang & Olufsen A/S zgłosiła do rejestracji w Alicante, w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, czyli OHIM (od ang. Office for Harmonization in the Internal Market) jako wspólnotowy znak towarowy trójwymiarowe oznaczenie. Był to kształt kolumny głośnikowej w kształcie ołówka opartego o kwadratową podstawkę. Urząd odrzucił to zgłoszenie. W uzasadnieniu decyzji tłumaczył, że znak nie ma samoistnego charakteru odróżniającego. Urzędnicy przyznali wprawdzie, że zgłoszony kształt towaru (podyktowany względami estetycznymi) jest nietypowy, ale podkreślili, że skarżąca spółka nie wykazała, by miał on charakter odróżniający. Osoby decydujące o rejestracji doszły więc do przekonania, że konsumenci patrząc na kolumnę Olufsena nie będą już na pierwszy rzut oka wiedzieli, z jakiej firmy ona pochodzi. Dlatego kształt tej kolumny nie powinien być – w opinii OHIM – znakiem towarowym.

Upór urzędu

Bang & Olufsen odwołał się od tej decyzji. Sąd uwzględnił skargę. Uznał, że OHIM naruszył prawo stwierdzajac, że zgłoszony znak nie ma charakteru odróżniającego. Wówczas urząd wydał nową decyzję. Ponowną odmowę rejestracji oparł na innej podstawie. Orzekł, że kształt kolumny wyłącznie zwiększa wartość towaru. W konsekwencji OHIM znowu odrzucił zgłoszenie. Spółka Bang & Olufsen wystąpiła więc ponownie o stwierdzenie nieważności decyzji. Sąd Unii Europejskiej orzekł, rozpatrując kolejną skargę, że kształt, o którego rejestrację wniosła duńska firma, jest elementem strategii marki Bang & Olufsen. Dlatego OHIM nie popełnił błędu, stwierdzając, że kształt, który w zamierzeniu producenta miał być znakiem towarowym, zwiększa jedynie znacznie wartość towaru. Tym samym urząd – zdaniem sądu – mógł odmówić rejestracji znaku.

podstawa

Wyrok Sądu Unii Europejskiej w sprawie T-508/08 Bang & Olufsen A/S przeciwko OHIM.