"Ostatnie doniesienia medialne na temat przypadków rasistowskich i ksenofobicznych zachowań kibiców piłkarskich po raz kolejny zwróciły moją uwagę na kwestię aktów nietolerancji na stadionach w Polsce. Problem ten zasługuje na szczególną uwagę w kontekście zbliżających się Mistrzostw Europy Euro 2012" - pisze RPO w liście zamieszczonym na stronie internetowej RPO - z datą 26 września.

"Należy podkreślić, że na Polsce, jako współorganizatorze Euro 2012, ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa na stadionach podczas imprezy. Ważnym elementem wywiązania się z tego zobowiązania jest prewencja oraz gwarancja natychmiastowej i adekwatnej reakcji we wszystkich ewentualnych przypadkach przemocy, w tym zachowań o podłożu rasistowskim" - przypomina.

RPO podkreśla, że "ideały sportu, takie jak uczciwa rywalizacja czy równy dostęp do uprawiania kultury fizycznej, stoją w sprzeczności z postawą ksenofobiczną".

Zwraca też uwagę, że "dla wielu osób zawody sportowe, w szczególności piłkarskie, stanowią niestety okazję do agresywnego okazywania wrogości przedstawicielom innych ras i wyznań". "Niektórzy kibice pozostają także aktywnymi uczestnikami zajść o podłożu rasistowskim poza stadionami".

"Walka z nietolerancją stanowi ważny element idei Ruchu Olimpijskiego, akcje przeciwko rasizmowi prowadzą również FIFA i UEFA, a działający przy Radzie Europy Stały Komitet Europejskiej Konwencji w 2001 r. wydał zalecenie w sprawie zapobiegania rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji rasowej w sporcie" - przypomina RPO.

"Wykopmy rasizm ze stadionów"

Lipowicz z uznaniem odnosi się do inicjatyw polskich organizacji pozarządowych, takich jak zainicjowana przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej kampania "Wykopmy rasizm ze stadionów". "Jako RPO duże nadzieje pokładam też we właściwym wdrażaniu przez poszczególne związki sportowe, w tym PZPN, postanowień deklaracji "Nie dla rasizmu w sporcie"" - zapewnia Lipowicz.

RPO zwraca uwagę, że zapobieganie ksenofobicznym zachowaniom na stadionach wymaga współpracy i zaangażowania policji, organizatorów imprezy i innych podmiotów, a "naturalnym centrum koordynacji" powinna być administracja rządowa. W związku z tym rzeczniczka pyta o aktualny stan przygotowania właściwych organów i służb państwowych pod względem wdrażania procedur przeciwdziałania na stadionach wszelkim formom dyskryminacji, w tym rasizmowi.

Rzecznik Ministerstwa Sportu Jakub Kwiatkowski powiedział PAP, że nie jest mu znana sprawa pisma RPO do szefa resortu.