Dębowski pisze, że są tacy ludzie, którzy "wybitnie zasługują na poparcie". Tłumaczy, iż co prawda różnią ich poglądy i przynależność partyjna, ale łączy rzetelność w stanowieniu dobrego prawa.

Faktycznie, szef Komisji Komunikacji Społecznej NRA wymienia polityków należących do różnych ugrupowań. Wśród nich: Ryszarda Kalisza (SLD), Jerzego Kozdronia (PO), Stanisława Rydzonia (SLD), Kazimierza Smolińskiego (PiS), Piotra Łukasza Andrzejewskiego (PiS), Zbigniewa Cichonia (PiS), Leona Kieresa (PO), Piotra Zientarskiego (PO), a także obecnego ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego (PO).

Natomiast z osób, które nie mają doświadczenia parlamentarnego, Rafał Dębowski podaje przykłady adwokata Aleksandra Pocieja kandydujący do Senatu z PO, czy Małgorzaty Sekuły – Szmajdzińskiej, startującej do Sejmu z list SLD. Zdaniem Dębowskiego warto ich wskazać, ponieważ „swoją dotychczasową postawą życiową i zawodową wykazali, iż dają rękojmię należytego sprawowania funkcji posła lub senatora”.

Na portalu Adwokatura.pl zamieszczono specjalną listę, w której przedstawione zostały wybrane sylwetki kandydatów, którzy zarejestrowali się jako adwokaci i nadesłali swoje materiały wyborcze. - Świadomie pominęliśmy przynależność partyjną kandydatów – zaznacza Dębowski, zapewniając: jesteśmy naprawdę apolityczni.