W zbliżających się wyborach parlamentarnych niepełnosprawni wybiorą korespondencyjnie posłów i senatorów. Poczta Polska nie pobierze od nich opłaty za przekazanie do obwodowych komisji wyborczych wypełnionej karty do głosowania.
Nie oznacza to jednak, że operator będzie na tym stratny. Komisja Europejska wydała bowiem pozytywną decyzję, dzięki której państwo będzie mogło operatorowi publicznemu przekazać rekompensatę z tytułu zwolnienia od opłat pocztowych czynności związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek, pakietów wyborczych oraz przesyłek kopert zwrotnych.
Jest to możliwe dzięki rozszerzeniu programu pomocowego „Rekompensata kosztów poniesionych na świadczenie usług pocztowych ustawowo zwolnionych od opłat pocztowych”. Program ten obejmuje zwolnienie od opłat pocztowych przesyłek nadanych przez osoby niewidome lub ociemniałe, biblioteki, organizacje osób niewidomych lub organizacje, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych. Rozszerzenie celu programu nastąpiło w związku z wprowadzeniem możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. Pomoc państwa otrzyma tylko operator, który świadczy usługi powszechne, a więc Poczta Polska. Zgodnie z kodeksem wyborczym tylko poczta może pośredniczyć w korespondencyjnym oddaniu głosu przez wyborcę niepełnosprawnego. Rekompensatę wypłaci organ administracji państwowej, którym w tym przypadku będzie dyrektor właściwej izby skarbowej.
Łączna kwota, jaka zostanie przekazana w latach 2011 – 2012 w ramach te-go programu Poczcie Polskiej przez państwo, wyniesie 4,8 mln zł.