Obywatele z krajów Unii Europejskiej mogą dzisiaj kupować w Polsce nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową lub na cele rekreacyjno-wypoczynkowe bez potrzeby starania się o urzędowe zezwolenie. Na takie ułatwienie przy nabywaniu nieruchomości rolnych i leśnych będą musieli poczekać jeszcze do 2016 r.

Czy trzeba zgody na kupno mieszkania

Większość obcokrajowców zamierzających kupić działkę musi się starać o zgodę w MSWiA. Czy urzędowa zgoda jest potrzebna również w przypadku zamiaru nabycia mieszkania?

Czy muszę sprzedać grunt obcokrajowcowi

Reklama
Podpisałem z Holendrem przedwstępną umowę sprzedaży działki rolnej. Otrzymał on następnie zgodę MSWiA na nabycie nieruchomości, jednak ja rozmyśliłem się ze sprzedaży. Czy muszę sprzedać grunt?

Czy Ukrainiec musi mieć zgodę urzędu

Jestem obywatelem Ukrainy, ale moja rodzina ma polskie pochodzenie. Czy to wystarczy, żeby kupować ziemię w Polsce, czy muszę mieć jakieś urzędowe zezwolenie?

Czy Niemiec kupi dom bez zezwolenia

Jestem obywatelem Niemiec. Czy obecnie mogę kupić nieruchomość pod obiekt rekreacyjny bez potrzeby przechodzenia specjalnych procedur administracyjnych?

Czy trzeba dołączyć oświadczenie zbywcy

Muszę przygotować dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o zezwolenie na nabycie mojej nieruchomości przez cudzoziemca. Czy muszę dołączyć do niego również deklarację o chęci zbycia gruntu?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy można sprzedać grunt, budynek lub lokal cudzoziemcowi.