Niesolidny klient może dopiero od komornika dowiedzieć się, że bank zamierza wyegzekwować niespłacany kredyt. W postępowaniu, które na wniosek instytucji finansowej będzie się toczyć przed sądem, kredytobiorca nie musi brać udziału. Dlatego warto wcześniej podjąć negocjacje z bankiem i skłonić go do zmiany warunków umowy.
Problemy ze spłatą kredytu hipotecznego mogą przytrafić się każdemu. Trudno bowiem przewidzieć, że za kilka miesięcy stracimy pracę lub ulegniemy ciężkiemu wypadkowi. Warto wówczas zastanowić się, jakie podjąć kroki w stosunku do naszego kredytodawcy.
Mimo że mogłoby się wydawać, że bank – jako faktycznie silniejsza strona umowy – nie będzie chciał słuchać naszych wyjaśnień o problemach finansowych, to warto podjąć próbę negocjowania warunków spłaty kredytu. Bankowcy zgodnie bowiem twierdzą, że niepodejmowanie żadnych kroków i gra na zwłokę nie wychodzą klientom na dobre.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jak poinformować bank o swoich kłopotach

Jak uzyskać wakacje od kredytu

Kiedy bank na pewno wypowie klientowi umowę o kredyt

Czy warto zaproponować bankowi nowego poręczyciela

Czy można negocjować wszystkie warunki umowy kredytowej

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Co może zrobić kredytobiorca, by bank nie odebrał mieszkania.