Nowy system ustalania tantiem, które muszą płacić telewizje kablowe Stowarzyszeniu Filmowców Polskich (SFP), nie działa. Wszystko dlatego, że Komisja Prawa Autorskiego (KPA), która została powołana 9 miesięcy temu, jeszcze nie zatwierdziła tabel wynagrodzeń. Przepisy są tak skonstruowane, że komisja może się ociągać bez ponoszenia żadnych konsekwencji. Tymczasem organizacje zbiorowego zarządzania i operatorzy kablowi, nie mogąc dojść do porozumienia w sprawie opłat za korzystanie z utworów, weszli już na drogę sądową.

Niekonstytucyjne zasady

Nowa KPA została powołana na mocy znowelizowanych przepisów prawa autorskiego w grudniu ubiegłego roku. Poprzednia została rozwiązana, ponieważ artykuły, na podstawie których funkcjonowała, Trybunał Konstytucyjny w 2006 r. uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą. Sędziowie orzekli, że w procesie zatwierdzania tabel muszą brać udział także użytkownicy, czyli np. przedsiębiorcy płacący tantiemy za korzystanie z utworów. Z tego powodu połowa składu nowej Komisji Prawa Autorskiego to użytkownicy.