Zamierzam zainstalować w biurze w pomieszczeniach socjalnych telewizję cyfrową. Czy oprócz abonamentu radiowo-telewizyjnego muszę odprowadzać jakieś inne opłaty, np. tantiemy do ZAiKS? Odpowiedzi udzieliła mec. Joanna Sapieżko-Samordak, radca prawny z Kancelarii White & Case.
Reklama
Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o prawie autorskim „posiadacze urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego mogą za ich pomocą odbierać nadawane utwory, choćby urządzenia te były umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych”.
Cytowany przepis pozwala nie uiszczać opłat organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi za utwory nadawane w radiu i telewizji, nawet jeżeli odbiornik programu umieszczono w miejscu ogólnodostępnym.
Przedsiębiorca musi jednak spełnić jeden warunek. Takie publiczne odtwarzanie muzyki czy filmu nie może wiązać się (nawet pośrednio) z osiąganiem korzyści majątkowych.
Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawartymi w piśmie z 10 września 2002 r. (DP/WPA 024/355), w przypadku kiedy urządzenia odbiorcze są umieszczane w miejscach ogólnie dostępnych, ale z przeznaczeniem tylko dla posiadacza urządzenia i jego pracowników, a nie dla klientów, to wówczas należałoby przychylić się do zdania, że odbiór programu w takim przypadku mieści się w ramach dozwolonego użytku (tj. użytku dozwolonego bez zgody podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich lub pokrewnych i bez zapłaty im wynagrodzenia).
Zatem zgodnie z zacytowanym przepisem oraz przywołanymi wyjaśnieniami ministerstwa należy przyjąć, że odbiór programów telewizyjnych w pomieszczeniach socjalnych pracodawcy, z przeznaczeniem tylko dla posiadacza urządzenia i jego pracowników, pod warunkiem że nie łączy się to (nawet pośrednio) z osiąganiem korzyści majątkowych, nie wymaga uiszczania opłat organizacjom zbiorowego zarządzania.
Zgodnie z ogólną regułą dowodową z art. 6 kodeksu cywilnego zaistnienie przesłanki braku osiągania korzyści majątkowej powinien udowodnić posiadacz urządzeń, czyli w analizowanym przypadku pracodawca.

Odpowiedzi udzieliła mec. Joanna Sapieżko-Samordak, radca prawny z Kancelarii White & Case