W zbliżających się wyborach do Sejmu i Senatu będzie można zagłosować nie tylko w obwodowych komisjach wyborczych. Wyborcy niepełnosprawni są uprawnieni do oddania głosu przez pełnomocnika lub korespondencyjnie. Z pomocy pełnomocnika może skorzystać także osoba, która w dniu głosowania skończy 75 lat.

Czy mogę głosować z nakładką na kartę

W zbliżających się wyborach zamierzam głosować korespondencyjnie. Czy przy zgłaszaniu takiej formy głosowania mogę zażądać doręczenia mi nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a?

Czy pełnomocnik pomoże w głosowaniu

Jestem osobą schorowaną, jednak bardzo chcę oddać głos w wyborach parlamentarnych. Wiem, że można ustanowić swojego pełnomocnika do głosowania. Czy trzeba spełniać jakieś wymagania formalne?

Czy braki w zgłoszeniu można uzupełnić

Moja babcia jest osobą niepełnosprawną. Chcemy, aby w wyborach mogła głosować korespondencyjnie. Czy w przypadku błędów dokonanych przy zgłaszaniu takiego zamiaru można je poprawić?

Czy mogę oddać głos w komisji wyborczej

Posłów i senatorów w najbliższych wyborach zamierzam wybrać korespondencyjnie. Czy po takiej deklaracji mogę oddać głos również w obwodowej komisji wyborczej?

Czy upoważnienie można cofnąć

Ukończyłam właśnie 75 lat. Z uwagi na stan zdrowia w nadchodzących wyborach najprawdopodobniej ustanowię swojego sąsiada moim pełnomocnikiem do głosowania. Czy gdyby moja sytuacja uległa zmianie, mogę cofnąć pełnomocnictwo i osobiście oddać głos?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak wybierać posłów przez pełnomocnika lub listownie.