Rada gminy nie może w regulaminie korzystania z boiska regulować odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby, które korzystały z niego w sposób nieprawidłowy. Zasady te określa kodeks cywilny.

Wojewoda mazowiecki unieważnił uchwałę rady gminy w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska sportowego. W regulaminie, który stanowił załącznik do uchwały, radni ustalili, że osoby korzystające z boiska ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo we własnym zakresie.

Wyrównanie szkody