Pani Małgorzata z Warszawy zwróciła się do redakcji z pytaniem o zasady dziedziczenia osób dokonujących adopcji i adoptowanych.

– Czy dzieci adoptowane dziedziczą po rodzicach adopcyjnych na takich samych zasadach jak ich własne dzieci – pyta czytelniczka.

Pani Małgorzata chciałaby się również dowiedzieć, czy na skutek adopcji niepełnej naturalni rodzice dziecka tracą prawo do dziedziczenia po nim.

Problematyka dziedziczenia osób dokonujących adopcji i adoptowanych uregulowana jest w przepisach kodeksu cywilnego, w części dotyczącej dziedziczenia ustawowego.

Zasadą jest, iż dzieci adoptowane (czyli przysposobieni) dziedziczą po osobach dokonujących adopcji (czyli przysposabiających) zgodnie z regułami, które uzależnione są od rodzaju adopcji.

– W przypadku przysposobienia pełnego dziecko adoptowane dziedziczy po osobie, która dokonała adopcji, tak jakby było jej własnym dzieckiem, a osoba, która dokonała adopcji, dziedziczy po adoptowanym dziecku, tak jak jego rodzic – wyjaśnia dr Katarzyna Pokryszka z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Gabriela Morawska-Stanecka Marek Stańko. I dodaje, że adopcja pełna wyklucza jednocześnie możliwość dziedziczenia przez dziecko adoptowane po swoich naturalnych wstępnych (czyli np. rodzicach i dziadkach) i ich krewnych. Wyjątek od tej zasady pojawia się jedynie w sytuacji, gdy jeden z małżonków adoptuje dziecko drugiego z małżonków.

Gdy adopcja jest niepełna, czyli przysposobienie powoduje skutki wyłącznie pomiędzy dokonującym adopcji a adoptowanym, adoptowane dziecko dziedziczy po dokonującym adopcji na równi z jego dziećmi, a dzieci adoptowanego – na tych samych zasadach co dalsi zstępni osoby, która adopcji dokonała.

– Adopcja niepełna oznacza także, iż adoptowany i jego dzieci nie uzyskują uprawnień do dziedziczenia po krewnych osoby, która adopcji dokonała, a krewni ci w konsekwencji nie dziedziczą po adoptowanym i jego dzieciach – wyjaśnia dr Katarzyna Pokryszka.

Ważne!

Na skutek adopcji niepełnej tracą prawo do dziedziczenia po adoptowanym jego naturalni rodzice. Zamiast nich dziedziczy osoba, która adoptowała dziecko

Podstawa prawna

Art. 936 – 937 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).