Nowe zasady przyznawania numerów identyfikacyjnych przewiduje projekt rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z zaproponowanymi przez resort regulacjami numer PESEL adoptowanych dzieci zostanie zmieniony. Stary numer identyfikacyjny, nadany przed przysposobieniem, zostanie usunięty z rejestrów mieszkańców oraz PESEL. W miejsce numeru zostanie wpisany nowy. W tej sprawie zgodnie z nowym rozporządzeniem ma wystąpić urzędnik stanu cywilnego. Nowy PESEL adoptowanemu dziecku nada minister spraw wewnętrznych. Nawet jeśli adopcja zostanie zakończona, numer identyfikacyjny nie będzie mógł zostać zmieniony po raz drugi.

Według Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego kwestia zmiany danych osobowych dzieci nie została w pełni uregulowana w przedstawionym przez MSWiA projekcie. Brakuje bowiem przepisu, który mówiłby o zmianie nazwiska dziecka w wyniku np. uznania ojcostwa. Mimo że taka zmiana nie wymaga nadania nowego numeru identyfikacyjnego, wiąże się ona z uaktualnieniem danych zawartych w rejestrze PESEL.

Zgodnie z zaproponowanym rozporządzeniem ma zostać stworzony także nowy wzór wniosku w sprawie przyznania numeru PESEL. Trzeba będzie podać w nim takie informacje, jak imię, nazwisko, data urodzenia oraz dane rodziców osoby, której ma zostać nadany nowy numer.

Według propozycji resortu spraw wewnętrznych do sytemu prawnego ma zostać wprowadzony także sposób wyliczania liczby kontrolnej numeru PESEL. Chodzi o ostatnią, czyli jedenastą cyfrę, która tworzy numer identyfikacyjny. Wyliczana jest ona po to, by umożliwić elektroniczną kontrolę poprawności nadania numeru PESEL. Według MSWiA przepis rozporządzenia, który ureguluje tę właśnie kwestię, jest bardzo ważny. W żadnym bowiem z obowiązujących dziś aktów prawnych nie ma działania, które posłużyłoby za wzór do wyliczania ostatniej cyfry.