Z ustawy o płatnych autostradach znikną ustawowe obostrzenia dla firm ubiegających się o budowę i eksploatację autostrad. To skutek uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ma ona doprecyzować przepisy dotyczące procedur przetargowych na budowę autostrad.

Ograniczony dostęp

Obecnie budowa i eksploatacja autostrady albo sama eksploatacja wymaga zawarcia umowy. Sam wybór firmy realizującego określoną inwestycję drogową następuje w ramach postępowania przetargowego. Jego organizatorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad lub drogowa spółka specjalnego przeznaczenia. Nie każdy przedsiębiorca może wystartować w takim przetargu. Wszystko przez obostrzenia zawarte w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, która przewiduje szczególną procedurę wyłonienia wykonawcy. Zgodnie z nią o kontrakt na budowę drogi mogą ubiegać się wyłącznie spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce. Dodatkowo ich przedmiotem działalności musi być wyłącznie budowa lub eksploatacja dróg. To jednak nie koniec. Ograniczenia dotyczą też kapitału zakładowego, jaki muszą posiadać spółki kapitałowe. Nie może być on mniejszy niż 5 mln euro w przypadku postępowania dotyczącego budowy i eksploatacji autostrad i 2 mln euro, gdy chodzi o samą eksploatację drogi.

Teraz to się zmieni. O budowę i eksploatację będą mogły ubiegać się nie tylko spółki krajowe.

Przetarg lub koncesja

Takie możliwości otrzymają również firmy mające siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Inaczej będzie również wyglądał tryb wyłonienia wykonawcy przedsięwzięcia. Dzięki sejmowej nowelizacji będzie on wybierany na zasadach przewidzianych w prawie zamówień publicznych lub ustawie o koncesjach na roboty lub usługi. Dzięki temu warunki udziału w postępowaniu określone będą nie w ustawie, lecz w ogłoszeniu o koncesji lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Podstawa prawna

Ustawa z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2571 z późn. zm.).