Małżonek i osoby bliskie spadkodawcy, które z nim mieszkały, mogą po jego śmierci korzystać z mieszkania i przedmiotów urządzenia domowego
Pani Janina z Warszawy mieszkała z mężem do jego śmierci. Mąż sporządził testament, w którym cały spadek zapisał synowi z pierwszego małżeństwa.
– Czy po śmierci męża nadal mogę mieszkać w jego mieszkaniu – pyta czytelniczka.