Instruktorzy turystyki wodnej nie będą musieli uzyskać dodatkowych kwalifikacji, by szkolić starających się o amatorskie patenty żeglarskie.
Posłowie chcą, by szkolenia na patenty żeglarskie czy motorowodne mogły prowadzić nie tylko osoby z zawodowym tytułem trenera lub instruktora w danych dyscyplinach, ale także zwykli instruktorzy właściwych polskich związków sportowych. Zmianę taką przewiduje projekt nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej, którego drugie czytanie odbędzie się dzisiaj w Sejmie.
Osoby, które w przeszłości nabyły uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej we właściwym związku sportowym, znów będą mogły prowadzić szkolenia na patenty żeglarskie czy motorowodne. Nie będą musiały zdobywać takich kwalifikacji, jak instruktorzy zawodowi i trenerzy, którzy szkolą wyczynowych sportowców.