Szkolenia na patenty żeglarskie czy motorowodne poprowadzą instruktorzy właściwych polskich związków sportowych, nawet jeżeli nie mają zawodowego tytułu – wynika z nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej, którą 30 września podpisał prezydent. Nowe przepisy wejdą w życie 30 dni po ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

Zmiana ustawy sprawi, że więcej instruktorów będzie mogło szkolić osoby, które chcą pływać żaglówkami, jachtami czy łodziami motorowodnymi. Obecnie takie kursy mogą prowadzić ci, którzy mają tytuł zawodowy instruktora lub trenera. Możliwości takiej nie mają natomiast zwykli instruktorzy właściwych polskich związków sportowych, którzy swoje uprawnienia uzyskali wiele lat temu.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ta grupa instruktorów, aby móc prowadzić szkolenia dla żeglarzy amatorów, musi podnieść swoje kwalifikacje do rangi zawodowców, którzy szkolą np. sportowców. Gdy nowelizacja wejdzie w życie, nie będzie już takiej konieczności. Ustawodawca uznał bowiem, że w praktyce istnieje duża różnica między trenowaniem zawodników a szkoleniem osób, które chcą hobbystycznie pływać na motorówkach czy żaglówkach.