Informacja o przerwaniu prac nad projektem nie ma charakteru oficjalnego, ale jak podaje Adwokatura.pl, projekt nie znalazł się wśród priorytetów na ostatnie tygodnie prac Sejmu.

W wywiadzie udzielonym portalowi lex.pl przewodniczący Stowarzyszenia Doradców Prawnych Tomasz Bujak zasugerował, że w toku prac parlamentarnych miało miejsce „niemerytoryczne trwonienie czasu”. Jako przykład podał kwestię ustaleń dotyczących autorstwa poprawek do projektu.

Tymczasem pytania w tej sprawie miały na celu ustalenie, czy autorem poprawek jest Ministerstwo Sprawiedliwości, oficjalnie deklarujące, że stanowiska w sprawie projektu nie zajmuje.