W obecnej chwili na rynku pracy jest około 20 tysięcy doradców prawnych. W przeciwieństwie jednak do adwokatów i radców prawnych nie mają możliwości, by występować przed sądem. Stowarzyszenie Doradców Prawnych chce to zmienić i już szykuje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

Wielu absolwentów prawa wybiera zawód doradcy prawnego. Możliwość pracy na własnych warunkach, w wolnym prawniczym zawodzie i bez oglądania się na korporacyjne schematy jest dla niektórych szansą na zawodowe spełnienie.

Co może robić doradca prawny

Doradcy stanowią coraz szerszą grupę zawodową. Mogą działać na zasadzie free – lancer (czyli na podstawie umowy o swobodzie działalności gospodarczej), albo in – house lawyer (stosunek pracy, np. w dziale prawnym firmy).

Podstawowymi zadaniami doradców jest udzielanie porad prawnych i przygotowywanie pism, mogą także pełnić funkcję pełnomocników w postępowaniu administracyjnym.

W sprawach cywilnych mogą być pełnomocnikami, ale nie w każdym przypadku.

Jeśli sprawa jest z rodzaju tych, wobec których zaistniał przymus adwokacko – radcowski, albo z rodzaju spraw karnych, karnoskarbowych, z prawa pracy itd. – wówczas doradcy nie mogą pełnić funkcji pełnomocnika dla swojego klienta.

Doradcy - chcemy występować przed sądem

Jak podaje „Rzeczpospolita” – w Stowarzyszeniu Radców Prawnych trwają prace nad wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie możliwości reprezentowania klientów przed sądem.

Rzecznik prasowy Stowarzyszenia przekonuje, że prawnik wcale nie musi być członkiem korporacji, by mieć wiedzę i umiejętności potrzebne do reprezentowania klientów przed sądem.

Dodaje także, że przepisy dotyczące reprezentacji w sprawach karnych, cywilnych i sądowo-administracyjnych są sprzeczne m.in. z zasadą równości wobec prawa i zakazem dyskryminacji, wolnością działalności gospodarczej i swobodą wykonywania zawodu.

Istotne jest jednak, by działania doradców były uregulowana przez ustawodawcę.

Do tego również zmierzają doradcy prawni, wychodząc z założenia, że w państwie prawa interesy klientów powinny być reprezentowane są przez osoby, które znają materię prawniczą i mają doświadczenie na tym polu.