Nie tylko policjanci i sędziowie są szczególnie chronieni. Także za napaść na lekarza i pielęgniarkę można trafić do więzienia nawet na 12 lat.
Przed wejściem do sądu trzeba będzie okazać dokument tożsamości. Dane interesanta mają być wprowadzane do elektronicznego systemu. Z kolei sądy będą budowane tak, aby były dwa wejścia – jedno dla interesantów i drugie dla sędziów i pracowników. To pomysły resortu sprawiedliwości na zwiększenie bezpieczeństwa sędziów. Znalazły się one w projekcie rozporządzenia zmieniającego regulamin urzędowania sądów powszechnych.
Powód jest prosty. Z ministerialnych statystyk wynika, że w latach 2007 – 2009 miało miejsce 238 naruszeń bezpieczeństwa i porządku w sądach. Najczęściej były to alarmy bombowe – 188. Zdarzały się również ataki na sędziów i pracowników. Były też próby wniesienia broni do sądów.