Polskie karty pobytu wydawane cudzoziemcom zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Nowe będą miały inną szatę graficzną.
Od 21 sierpnia 2011 r. zmienia się rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych dotyczące wzorów kart pobytu wydawanych cudzoziemcom.
Nadal kartę pobytu wydaje cudzoziemcowi spoza Unii wojewoda, który zezwolił mu albo na zamieszkanie albo wydał zezwolenie na osiedlenie się. Do wniosku o kartę pobytu składanego na formularzu trzeba dołączyć dwa aktualne zdjęcia. Muszą one być nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm na 3,5 cm. Fotografie powinny być wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Mają przedstawiać wnioskodawcę z dobrą ostrością, na jednolitym jasnym tle.
Zasadą jest, że portret ma wyraźnie pokazywać oczy i twarz, a nie jak wcześniej lewy półprofil z uchem. Teraz musi obejmować osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków i to tak, by twarz zajmowała 70 – 80 proc. całego zdjęcia. Fotografowany powinien być przedstawiony bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami. Ma patrzeć na wprost otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami. Ten zaś, kto przykrywa głowę zgodnie z zasadami swojego wyznania (sikhowie turbanem, muzułmanki chustką, żydzi kipą) – mogą sfotografować się w nakryciu głowy. Nie może ono zniekształcać owalu twarzy.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów karty pobytu... (Dz.U. nr 103, poz. 602).