Przedsiębiorcy, którzy są użytkownikami wieczystymi, będą mogli wykupić nieruchomości.

Z przekształceń własnościowych nie będą mogły jednak skorzystać spółki Skarbu Państwa lub gmin i Polski Związek Działkowców. Wykup nie obejmie też gruntów, wobec których toczy się postępowanie, którego celem jest nabycie działki pod inwestycje publiczne. Takie rozwiązania zawiera przygotowana przez posłów PO nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. W piątek zaakceptował ją bez żadnych poprawek Senat. Prezydent ma 3 tygodnie na jej podpisanie. Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli jeszcze jesienią.

Z przekształceń będą mogli skorzystać wszyscy użytkownicy wieczyści oraz ich następcy – zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne – jeśli użytkowanie wieczyste przysługiwało im od 13 października 2005 r. Dziś szansy na wykup nie mają firmy, które grunty wykorzystują pod działalność gospodarczą, np. wybudowały biurowce. Z takiego prawa mogą korzystać tylko osoby fizyczne i osoby prawne, które dysponują gruntami na potrzeby mieszkaniowe lub rolne.

Przy przekształceniach na nieruchomościach Skarbu Państwa osobom fizycznym będą przysługiwać 50-proc. bonifikaty. Przedsiębiorcy nie skorzystają z takiej możliwości. Na gruntach miast wysokości bonifikat uregulują same samorządy.

Nowe przepisy ograniczą także plagę podwyżek opłat rocznych.

– Jeśli podwyżka będzie przekraczała sto procent dotychczasowej opłaty, to użytkownik płaciłby w pierwszym roku o sto procent więcej, a w drugim i trzecim po połowie nadwyżki – tłumaczy poseł Stanisław Huskowski (PO).

Drastyczne podwyżki zostaną więc rozłożone na trzy lata, np. jeśli podwyżka będzie wynosiła 360 proc., to w pierwszym roku użytkownik wieczysty zapłaci o 100 proc. więcej, w drugim roku o 130 proc. więcej i w trzecim o 130 proc. więcej

50-proc. bonifikatę będzie mogła uzyskać osoba fizyczna przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność na nieruchomościach Skarbu Państwa