Senat zgłosił w piątek poprawki do nowelizacji ustaw umożliwiających wykup na własność mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego (TBS). Dotyczą m.in. umarzania kredytów na mieszkania udzielanych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Senat wprowadził m.in. zmiany w rozdziale ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, dotyczącym wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Skreślono np. możliwość wyodrębnienia na własność, na podstawie wniosków złożonych do 30 września 2009 r., lokali mieszkalnych będących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK.

Z jednego z przepisów usunięto także fragment uzasadnienia do nowelizacji.

Ponadto Senat wprowadził poprawkę do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z nią, w przypadku lokalu mieszkalnego wybudowanego z udziałem kredytu udzielonego przez BGK ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, spłata przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu, podlega odprowadzeniu przez spółdzielnię mieszkaniową do Funduszu Dopłat.

Nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych daje najemcom możliwość wykupu mieszkania wybudowanego z udziałem kredytu z Krajowego Funduszy Mieszkaniowego lub Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego.

Obecni najemcy będą mogli wykupić wynajmowane mieszkanie po cenie rynkowej pomniejszonej o zwaloryzowany wkład własny, czyli tzw. partycypację. Zwykle wynosiła ona 20 - 30 proc. wartości lokalu.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.