Sejm jednogłośnie uchwalił w czwartek nowelizację ustaw umożliwiających wykup na własność mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego (TBS).

W głosowaniu udział wzięło 413 posłów.

Nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych daje najemcom możliwość wykupu mieszkania wybudowanego z udziałem kredytu z Krajowego Funduszy Mieszkaniowego lub Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego.

Obecni najemcy będą mogli wykupić wynajmowane mieszkanie po cenie rynkowej pomniejszonej o zwaloryzowany wkład własny, czyli tzw. partycypację. Zwykle wynosiła ona 20 - 30 proc. wartości lokalu.