Po rozwiązaniu umowy najmu lokator obowiązany jest zwrócić mieszkanie w stanie niepogorszonym. Nie ponosi on jednak odpowiedzialności za zużycie lokalu, gdy jest ono następstwem prawidłowego użytkowania
Podpisując umowę najmu właściciel zobowiązuje się oddać go najemcy do używania i korzystania. Takie porozumienie stron może być zawarte na czas określony bądź nie. W przypadku gdy jednak umowa dotyczy nieruchomości i zgodnie z wolą stron będzie trwała przez okres dłuższy niż rok, powinna być zawarta na piśmie. Gdy forma pisemna nie zostanie zachowana, to taka umowa będzie traktowana jako zawarta na czas nieokreślony. Okoliczność ta ma znaczenie dla terminu jej rozwiązania. Zgodnie z kodeksem cywilnym, jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jak spisać dowodowy protokół

Zerwania umowy

Stanu mieszkania

Postępowania w sądzie

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak dochodzić roszczeń za zniszczenie przedmiotu najmu.