Tylko właściciel, który jest osobą fizyczną, może na 10 lat zawrzeć umowę o najem okazjonalny. Ułatwi mu ona usunięcie z mieszkania lokatora, który po zakończeniu umowy nie będzie chciał dobrowolnie opróżnić lokalu.

1 Czy można domagać się od najemcy oświadczenia złożonego u notariusza

Właściciel mieszkania, który jest osobą fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, może zawrzeć umowę o najem okazjonalny. Musi spełnić wymogi przewidziane w ustawie z 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Najemca powinien przedstawić oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia wydania lokalu w terminie wskazanym w umowie. Musi wskazać inny lokal, w którym wówczas zamieszka. Dostarcza oświadczenie właściciela lokalu lub osoby mającej tytuł prawny do niego, że wyraża zgodę na zamieszkanie w nim najemcy razem z rodziną. Oświadczenie tej osoby powinno zostać sporządzone z podpisem notarialnie poświadczonym.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ograniczyć prawo najemcy mieszkania.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- W jakiej formie zawrzeć umowę o najem okazjonalny, aby była ważna
- Jak skutecznie zażądać od najemcy, aby wyprowadził się z lokalu
- Czego może domagać się właściciel, aby mógł przeprowadzić egzekucję